• Напиши нам!

    CAPTCHA

Н

а

п

и

ш

и

 

н

а

м

ГОС ЗАКУПКИ

 План государственных закупок на 2019 год

 

Обьявление о конкурсе  по организации  питания  обучающихся  в организации  среднего  образования 2018 г.
Документация конкурс  по организации  питания  обучающихся  в организации  среднего  образования 2018 г. (каз)
Документация конкурс  по организации  питания  обучающихся  в организации  среднего  образования 2018 г. (рус.)
Протокол вскрытия конвертов по выбору поставщика услуги по организации  питания  обучающихся  в организации  среднего  образования 2018 г. (рус.)

Протокол о допуске к участию в конкурсе

 Протокол об итогах конкурса

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ

Оноприенко протокол
протокол Алина
протокол гарант строй
   конкурсная документация по горячему питанию на русском языке на 2016 год
   Объявление о конкурсе -2016 коледж народного промысла
  Протокол о допуске к участию в конкурсе
   

Протокол вскрытия конвертов по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в

КГКП «Алматинский колледж строительства и народных промыслов» Управления образования города Алматы

 

Протокол об итогах конкурса по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в

КГКП «Алматинский колледж строительства и народных промыслов» Управления образования города Алматы

   
   

 

 

 

Объявление о конкурсе:

Коммунальное  Государственное Казенное Предприятие

«Алматинский колледж строительства и народных промыслов»

Управления образования г.Алматы

050062 г.Алматы, ул. Тимирязева,50

объявляет о проведении конкурса по организации питания обучающихся в организации среднего образования.

Место оказания услуги: г.Алматы, ул. Тимирязева, 50 КГКП «Алматинский колледж строительства и народных промыслов» Управления образования города Алматы

Срок оказания услуги с 1 февраля  по 31 декабря 2016 года.

К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям конкурсной документации. Пакет копии конкурсной документации можно получить ежедневно в рабочие дни с 9 00 до 17 00 в срок до 18 января 2016 года включительно по адресу: г.Алматы, ул. Тимирязева,50 КГКП «Алматинский колледж строительства и народных промыслов» Управления образования города Алматы. Кабинет бухгалтерия или на интернет-ресурсе www.aksinp.kz или выслав письмо-заявку в свободной форме на электронный адрес e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в

конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в КГКП «Алматинский колледж строительства и народных промыслов»Управления образования города Алматы по адресу: г.Алматы, ул.Тимирязева, 50, кабинет бухгалтерии  Алимжанов Азат Умиртаевич

Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе до 17 00 часов  18 января 2016 года включительно.

Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться

по следующему адресу: г.Алматы, ул.Тимирязева,50 КГКП«Алматинский колледж строительства и народных промыслов»Управления образования города Алматы

Дата и время вскрытия конвертов:   19.01.2016 года в 11. 00.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 тел.: 8727-(274-31-41)

 

 

Орта білім беру ұйымдарында білім

 алушыларды тамақтандыруды

 ұйымдастыру бойынша көрсетілетін

қызметтерді берушіні таңдау

 қағидаларына

1-қосымша

 

 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушіні таңдау жөніндегі үлгілік конкурстық құжаттама

Алматы қаласы Білім басқармасы «Алматы құрылыс және халықтық кәсіпшілік колледжі» КМҚК оқушыларының тамақтануын ұйымдастыру бойынша қызметтің өнім жеткізушісін таңдау бойынша конкурс
                                                                 (конкурс атауын көрсету)

 

Конкурсты ұйымдастырушы:

     Алматы қаласы Білім басқармасы «құрылыс және халықтық кәсіпшілік колледжі» коммуналдық  мелекеттік қазыналық кәсіпорын

 050062 Алматы қаласы, Тимирязев к-сі,50

ЖСК KZ066010131000176863

БСН 990440001968

БСК HSBKKZKX

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Байланыс телефондары: +7(727) 2743141

1. Жалпы ережелер

Орта білім беру ұйымында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметті (бұдан әрі – көрсетілетін қызмет) оның ішінде мемлекет тарапынан тегін тамақпен қамтамасыз етілген оқушылар саны 428: бір уақыт ыстық тамақпен 412 оқушы және 3 уақыт тамақпен 16 толық жетім оқушы қамтамасыз етілген.

Білім алушыларды тегін тамақтандыруды ұйымдастыруға бюджет қаражаты есебінен бөлінетін сома:

         -әр оқушыға күніне 538тг.

         -әр жетім балаға күніне 1345тг.

Барлығы ҚҚС пен бірге 60000000тг.(алпыс  миллион теңге)

  Тамақтандыруды ұйымдастыру КМҚК " Алматы құрылыс және халықтық кәсіпшілік колледжі, Алматы қаласы білім Басқармасының" Алматы қ., Тимирязев к-сі,50 көздейді, тамақтандыруды ұсыну білім алушыларға оқу кезінде 01 ақпаннан 2016 жылғы 31 желтоқсан 2016ж дейін.

Бір білім алушыны тамақтандыру құны конкурсты ұйымдастырушы белгілеген құннан аспайды.

2. Осы конкурстық құжаттама мыналарды: 

1) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметтерді алушылар санаттарының тізбесін;

2) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 2-қосымшаға сәйкес техникалық тапсырманы; 

3) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 3, 4-қосымшаларға сәйкес заңды және жеке тұлғалар үшін конкурсқа қатысуға арналған өтінімді; 

4) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаға сәйкес әлеуетті өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметтерді; 

5) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 6-қосымшаға сәйкес неғұрлым сапалы қызмет көрсетуді ұсынатын конкурс жеңімпазын айқындау үшін критерийлер тізбесін қамтиды.

6) Анықтама нысаны банктің немесе банк филиалының берешектің жоқтығы туралы 7-қосымшаға сәйкес осы конкурстық құжаттама.

3. Конкурсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтініммен қоса орта білім беру ұйымдарының білім алушыларын тегін тамақтандыруды қамтамасыз ету үшін бюджет қаражаты есебінен бөлінген соманың бір пайызы мөлшерінде конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етуді: 

1) конкурсты ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) мынадай банк шотында

KZ066010131000176863

__

(конкурсты ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) банктік шотының толық деректемелерін көрсету)

орналастырылған ақшаның кепілдік берілген ақша жарнасы; 

2) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 7-қосымшаға сәйкес банктік кепілдік нысанында енгізеді. 

 

2. Әлеуетті өнім берушілерді конкурс туралы хабардар ету

4. Конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттама бекітілген күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде, бірақ әлеуетті өнiм берушiлер конкурсқа қатысуға өтiнiмдер беретін соңғы күнге дейін кемiнде күнтiзбелiк жиырма күн қалғанда Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидаларының 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша интернет-ресурста http://aksinp.kz/ конкурс туралы хабарландыруды орналастыру арқылы әлеуетті өнім берушілерді хабардар етеді.

5. Конкурстық құжаттаманың көшірмелері интернет-ресурста http://aksinp.kz/  орналастырылады және ол әлеуетті өнім берушілерге қағаз түрінде беріледі. Өтінім хат бойынша беріледі, еркін нысанда бағытталған электрондық мекен-жайы:http://aksinp.kz/ Ол әлеуетті өнім берушілерге қағаз түрінде ұсынылады. Олардың талабы бойынша күн сайын жұмыс күндері сағат 17:00  18 қаңтар 2015 жылғы мына мекенжай бойынша:

Алматы қаласы, Тимирязев к-сі,50 КМҚК «Алматы құрылыс және халықтық кәсіпшілік колледжі»

6. Конкурстық комиссияның хатшысы конкурс қатысушыларына конкурстық құжаттаманың қағаз түріндегі көшірмелерін қол қойғызып береді және деректерді конкурстық құжаттаманың көшірмесін алған тұлғаларды тіркеу журналына енгізеді.

7. Тұлғаларды тіркеу журналында конкурс атауы мен өткізу мерзімі, әлеуетті өнім берушінің не заңды тұлға өкілінің тегі, аты, әкесінің аты, жеке куәлігінің нөмірі, орналасқан жері мен байланыс телефондары, конкурстық құжаттама көшірмесін алу уақыты мен күні көрсетіледі.

8. Тұлғаларды тіркеу журналы тігіледі, беттері нөмірленеді, соңғы парағы конкурсты ұйымдастырушының мөрімен бекітіледі.

3. Конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімді ресімдеу

9. Конкурсқа қатысуға өтінім:

1) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 3, 4-қосымшаларға сәйкес мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалған және әлеуетті өнім берушінің қолы қойылып,  мөрімен куәландырылған өтінімді;

2) конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес әлеуетті өнім беруші құжаттарының тізбесін қамтиды:

заңды тұлғалар үшін құқықтық қабілеттілігін (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі немесе анықтама,заңнамада белгіленген тәртіппен бекітілген жарғы көшірмесі), жеке тұлғалар үшін – азаматтық қабілеттілігін (кәсіпкерлік субъектісі ретінде тіркелгені туралы құжат, жеке куәлігінің көшірмесі) растайтын нотариат куәландырған құжаттар;

осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 8-қосымшаға сәйкес әлеуетті өнім берушіге қызмет көрсететін банктің немесе банк филиалының банктің (банк филиалының) бірінші басшысының немесе оның орынбасарының қолы қойылып,банк мөрі бар әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының №1301 қаулысымен 2007жылы 27 желтоқсанда  бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі, кредиттік серіктестіктердегі және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспарына сәйкес банктің немесе банк филиалының алдындағы міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша анықтама берілген күннің алдындағы үш айдан көп созылған мерзімі өткен берешектің жоқтығы туралы анықтаманың түпнұсқасы (егер әлеуетті өнім беруші бірнеше екінші деңгейдегі банктердің немесе филиалдардың, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болып табылса, осы анықтама осындай банктердің әрқайсысынан ұсынылады). Анықтама конкурстық өтінімдер бар конверттер ашылатын күннің алдындағы бір айдан кешіктірілмей алынуы тиіс;

белгіленген нысандағы анықтамасының түпнұсқасы жоқтығы туралы, тиісті салық органының салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешекті және әлеуметтік аударымдар бойынша, жинақтаушы зейнетақы қорлары нысан бойынша Қазақстан Республикасының қаржы Министрінің 29 желтоқсандағы 2008 жылғы №622 бұйрығымен бекітілген "дербес шоттарды жүргізу Ережелерін бекіту туралы" тіркелген мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №5446 нормативтік-құқықтық актілердің, үш айдан астам (төлеу мерзімі кейінге қалдырылған жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес) алынған күнінен кешіктірмей, бір ай ішінде конкурстық өтінімдері бар конверттерді ашу үшін салық органының мөрімен бекітілген не орынбасарының қолымен немесе e-gov электрондық үкімет "порталы арқылы"  алынған

 ҚҚС (қосылған құн салығы) бойынша есепте тұрғаны туралы куәліктің көшірмесі;

 «ҚР кодексінде көзделген 2008 жылғы «салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті»» Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2011 жылы 31 қазанда № 1238 қаулысымен бекітілген

осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 7-қосымшаға сәйкес конкурсқа қатысуға банктік кепілдік немесе кепілдік берілген ақшалай жарна түрінде өтінімді қамтамасыз етуді растайтын құжаттың түпнұсқасы ПП ҚР №1301 бекітілген;

осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 2-қосымшаға сәйкес көрсетiлетiн қызметтердiң сапалық және сандық сипаттамалары айқындалған техникалық тапсырма. Техникалық тапсырмада міндетті тәртіппен оқушыларды сапалы,теңгерімделген және қауіпсіз тамақтандыруды қамтамасыз ету үшін талап етілетін перспективалық мәзір көрсетіледі;

төрт апталық ас-мәзірі оқушыларды бір мезгіл тамақпен және оқушы-жетім үш реттік тамақпен қамтамасыз ету, оқушыларды сапалы, теңгерімделген және қауіпсіз тамақтандыру талап етіледі;

осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаға нысан бойынша қызметкерлердің біліктілігі туралы мәліметтер.

4. Конкурсқа қатысуға өтінімді беру тәртібі

10. Конкурсқа қатысуға өтінімді және тиісті құжаттарды әлеуетті өнім беруші,конкурсты ұйымдастырушыға тігілген түрде, беттері нөмірленген түзетусіз және тазарту, өтінімнің соңғы беті мөрмен куәландырылады және қолма-қол немесе почта байланысын пайдалана отырып мекен-жай бойынша:  050057 Алматы қаласы, Тимирязев  к-сі, 50  КМҚК " Алматы құрылыс және халықтық кәсіпшілік колледжі ",

Қабылдау және тіркеуге конкурстық құжаттамаға жауапты; Алимжанов Азат Умиртаевич

Өтінімдер 18 қаңтардың 2016 жылына  дейін күн сайын жұмыс күндері сағат 9 00 ден 17-00-ге дейін қабылданады.

11. Конкурстық комиссияның хатшысы өтінімдері бар конверттерді қабылдайды және өтінімдерді тіркеу журналына конкурсқа қатысуға өтінім берген әлеуетті өнім беруші туралы  мәліметтерді енгізеді.

12. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді тіркеу журналында өткізу мерзімі туралы, конкурсты ұйымдастырушы, әлеуетті өнім берушіжөнінде мәліметтер, атауы мен почта мекенжайы, ЖСН, жеке куәлігі, өтінімді тіркеу күні мен уақыты көрсетіледі.

Көрсетілген журналға өтінімдерді тіркеуден бас тарту себебін көрсете отырып, әлеуетті өнім берушілер туралы мәліметтер енгізіледі.

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді тіркеу журналы конкурстық құжаттама көшірмелерін алған адамдарды тіркеу журналына ұқсас ресімделеді.

13. Конкурсты ұйымдастырушы бекіткен мерзім өткеннен кейін ұсынылған өтінімдер тіркелуге жатпайды және әлеуетті өнім берушілерге қайтарылады.

 

5. Конкурс өтінімдері бар конверттерді конкурстық комиссияның ашуы

 

14. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдері бар конверттерді ашуды конкурстық құжаттамада конкурсты ұйымдастырушы көрсеткен күні, уақыт пен орында конкурстық комиссия мүшелерінің қатысуымен өткізеді. 19.01.2016 ж. сағат 11 -00 мекен-жайы бойынша: 050057, Алматы қ., Тимирязев  к-сі,50 КМҚК " Алматы құрылыс және халықтық кәсіпшілік колледжі" конкурстық комиссия мүшелерінің қатысуымен өткізеді.

15. Конкурстық комиссияның төрағасы қатысушыларға конкурстық комиссияның құрамы, белгіленген мерзімде конкурсқа қатысуға өтінімді ұсынған әлеуетті өнім берушілердің саны туралы хабарлайды.

16. Комиссия хатшысы конкурсқа қатысуға өтінімді ұсынған тұлғаларды тіркеу журналына енгізілген мәліметтерді жариялайды және әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерібар конверттерін ашады.

17. Конкурсты ұйымдастырушының хабарландыруында белгіленген мерзімде ұсынылған конкурсқа қатысуға өтінімдері бар конверттер ашылуға жатады.

18. Конверттерді ашу хаттамасы Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидаларының 3-қосымшасына сәйкес ресімделеді, оған конкурстық комиссияның мүшелері әрбір парағына және соңына қолын қояды және әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері бар конверттер ашылған күннен бастап күнтізбелік үш күннен кешіктірмей интернет-ресурста:http://aksinp.kz/ орналастырылады.

6. Конкурстық өтінімдерді қарау

19. Комиссия өтінімдер бар конверттер ашылған күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде конкурсқа қатысуға рұқсат беру үшін өтінімді толықтығы және конкурстық құжаттамаға сәйкестігі тұрғысынан қарайды.

20. Конкурсқа қатысуға өтінімдер ұсынған, конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті өнім берушілер конкурсқа жіберілмейді.

21. Конкурстық комиссия әлеуетті өнім берушілерді айқындайды, тиісті конкурстық құжаттама талаптарына және оларды конкурсқа қатысушылар деп таниды, дұрыстығын белгілеу қажет болған жағдайда әлеуетті жеткізуші ұсынған құжаттарды комиссия жазбаша түрде қажетті ақпаратты тиісті мемлекеттік органдардан сұратады, жеке және заңды тұлғалардың сәйкестігін нақтылау мақсатында әлеуетті өнім берушілердің талаптарына олардың банкроттау рәсіміне қатысы жоқтығы банкроттық рәсімінде комиссия ақпаратты ғаламтор-ресурсында қарайды, уәкілетті органның банкроттық жүргізілуін бақылауды жүзеге асырады.

22. Отырыс конкурсқа рұқсат беру туралы хаттамамен ресімделеді,  оның әрбір парағына және соңына конкурстық комиссияның барлық мүшелері қолын қояды.  

23. Комиссия Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидаларының 4-қосымшасына сәйкес өзінің шешімін конкурсқа рұқсат беру хаттамасымен ресімдейді.

Қол қойылған конкурсқа рұқсат беру хаттамасы комиссия отырысы өткен күннен бастап күнтізбелік екі күннен кешіктірмей интернет-ресурста http://aksinp.kz/ орналастырылады.

24.Конкурс жеңімпазын аңықтау үшін неғұрлым сапалы көрсетілетін қызметті ұсынатын конкурс ұйымдастырушы өнім берушіні таңдау критерийлерін көздейді.

25. Комиссия конкурсқа қатысуға рұқсат беру хаттамасы жарияланған сәттен бастап күнтізбелік екі күн ішінде осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 6-қосымшаға сай өлшемдерге сәйкес жеңімпазды айқындау үшін рұқсат берілген әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін бағалайды және салыстырып тексереді.

26. Конкурстық комиссияның өтінімді конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестендіруге байланысты әрекетіне жол берілмейді.

Өтінімді сәйкестендіру деп конкурстық комиссияның өтінімді жетіспейтін құжаттармен толықтыруға, құжаттарды алмастыруға, тиісінше ресімделмеген құжаттарды дұрыстауға бағытталған әрекеті түсініледі.

27. Егер неғұрлым үздік сипаттамалары бар көрсетілетін қызмет ұсынылған жағдайда, әлеуетті өнім берушінің техникалық тапсырмасының конкурстық құжаттамада көрсетілген техникалық тапсырмаға сәйкес болмауына жол беріледі.

28. Барынша көп балл жинаған және басқа әлеуетті жеткізушілермен салыстырғанда міндеттемелерді ең үздік орындау шарттарын ұсынған әлеуетті өнім беруші конкурс жеңімпазы болып танылады.

Егер конкурста конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес өтінімді ұсынған және Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидаларының талаптарына сәйкес келетін бір әлеуетті өнім беруші қатысқан жағдайда, ол конкурс жеңімпазы болып танылады.

29. Конкурстық комиссияның төрағасы, ол болмаған жағдайда төраға орынбасары конкурстық комиссияның отырысына қатысып отырған тұлғаларға конкурс нәтижелері мен жеңімпазын жариялайды.

30. Конкурс қорытындылары туралы хаттама Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдауқағидаларының 5-қосымшасына сәйкесресімделеді, оған комиссияның мүшелері әрбір парағына және соңына қолын қояды.

31. Конкурс қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап екі жұмыс күн ішінде конкурсты ұйымдастырушы конкурс қорытындылары туралы хаттаманы интернет-ресурста http://aksinp.kz/ орналастырады.

32. Әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді  ол конкурс жеңімпазы ретінде айқындалған жағдайда шарт жасасудың және шартты орындаудың қамтамасыз етуін енгізудің кепілі ретінде енгізеді.

33. Әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді конкурсқа бөлінген соманың бір пайызы көлемінде енгізеді.

34. Әлеуетті өнім беруші осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 7-қосымшаға сәйкес банктік кепілдік немесе кепілдік берілген ақша жарнасы түрінде конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді енгізеді, ол конкурсты ұйымдастырушының банк шотынаенгізеді.

35. Өтінімді қамтамасыз етудің қолданылу мерзімі–конкурс өтінімінің қолданылу мерзімінен кем емес.

36. Қамтамасыз етуі жоқ конкурсқа қатысуға өтінімдерді конкурстық комиссия кері қайтарады.

37. Әлеуетті өнім берушінің тұтастай алғанда, үшінші тұлғаларда конкурсқа қатысуға өтінім мерзімінің аяқталуына дейін енгізілген кепілдік берілген ақша жарнасы бөлігінде талап ету құқығының туындауына әкелетін іс-қимылдарына  жол берілмейді.

38. Конкурсты ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді мынадай:

1) жеңімпаз деп айқындалған әлеуетті өнім беруші шарт жасасудан жалтарған; 

2) конкурстың жеңімпазы шарт жасасып, конкурстық құжаттамада белгіленген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу және мерзімдері туралы талаптарды орындамаған немесе уақытылы орындамаған жағдайларда қайтармайды.

39. Конкурсты ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге өзі енгізген конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді мынадай жағдайлардың бірі басталған  күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде қайтарып береді: 

1) конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамаға қол қойылуы. Көрсетілген жағдай конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілерге қолданылмайды;

2) конкурс қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылуы. Көрсетілген жағдай конкурс жеңімпазы болып айқындалған конкурсқа қатысушыға қолданылмайды;

3) шарттың күшіне енуі және конкурс жеңімпазының шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізуі.

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі

үлгілік конкурстық құжаттамаға

1-қосымша

Көрсетілетін қызметті алушылар санатының

тізбесі

Коммуналдық Мемлекеттік Қазыналық Кәсіпорны " Алматы құрылыс және халықтық кәсіпшілік колледжі " Алматы қаласы білім Басқармасының қызметтерді берушіні таңдау бойынша конкурс білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша

Конкурсты ұйымдастырушының атауы

Білім беру ұйымын

дағы көрсетілетін қызметті  алушылар

дың жалпы саны

Оның ішінде бюджет қаражаты есебінен тегін тамақтандыру

мен қамтамасыз етілетін білім алушылар

Қызметті көрсету мерзімдері

Қызметті көрсету орны

Білім алушыларды тегін тамақтанды

руды қамтамасыз етуге

бюджет қаражаты есебінен бөлінген сома

11

2

3

4

5

6

7

 

Коммуналдық Мемлекеттік Қазыналық Кәсіпорны " Алматы құрылыс және халықтық кәсіпшілік колледжі " Алматы қаласы Білім Басқармасы

428 оқушы

412оқушы

16 оқушы жетім

2016 жылдың

1 ақпаннан

31 желтоқсан

аралығында

КМҚК «Алматы құрылыс және халықтық кәсіпшілік колледжі»

Алматы қаласы,

Тимирязева к-сі,50

60000000

 

28.12.2015г.

 

Директордың уақытша қызметін атқарушы

 

 КМҚК «АҚжХК»_______________________ Жамангозов К.А

М.О.

 

 

 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі

конкурстық құжаттамаға

2-қосымша

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды

ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушіні таңдау

бойынша конкурстық құжаттамаға

техникалық тапсырма

КМҚК «Алматы құрылыс және халықтық кәсіпшілік колледжі»оқушыларын  тамақтануын ұйымдастыру бойынша  қызмет Алматы қаласы, Тимирязева к-сі,50 мекен – жайы бойынша орналасқан кәсіби білім беру ұйымының оқушыларына көрсетілуі тиіс.

Ұсынатын мерзім:

2016 жылдың 1 ақпаннан 31 желтоқсан аралығы

Қызметтің жіберер мекен-жайы:

КМҚК «Алматы құрылыс және халықтық кәсіпшілік колледжі» Алматы қаласы, Тимирязева к-сі,50

 барлығы 428 оқушы: оның ішіндегі 412 оқушы және 16 оқушы жетім бюджеттік қаражат есебімен тамақпен қамтамасыз етіледі.

КМҚК «Алматы құрылыс және халықтық кәсіпшілік колледжі» күн сайын ас мәзірін жұғымдылық, теңгерімділік, қауіпсіздік талаптарына сәйкес оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, міндетті түрде бірінші – үшінші тағамдарды дәрумендерімен конкурстың ұйымдастырушысы әзірлейді және халықтың санитарлық – эпидимиологиялық саулығы саласындағы уәкілетті органмен келісіледі.

- тұтынушыларға кепіл болатын тағамдар мен тамақтану  кезеңдерінде  санитарлық нормалар мен ережелерді сақтау үшін қажетті жағдайлар жасау;

- денсаулығының жағдайы бойынша рұқсаттары бар, кәсіби, гигиеналық даярлықтан және аттестаттаудан өткен тұлғаларды жұмысқа қабылдау;

- әрбір қызметкердің медициналық кітапшасының  болуы;

- жұмысқа тұру кезінде алдын ала және барлық қызметкерлердің мерзімдік медициналық тексерулерден уақытында өтуі (медициналық мекемелермен келісі);

- күн сайын қажетті  құжаттаманы жүргізу (бракераждық журналдар, персоналды ірің және тыныс органдарының өткір ауруларына қарау журналы және басқа құжаттар);

-күнделікті ас мәзірі КМҚК «АҚжХК» бекітілген ас мәзірімен сәйкес әзірлену керек.

-Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, санитарлық ережелеріне, гигиеналық нормативтерге сәйкес қызметкерлер еңбектерінің жағдайлары;

- қызметкерлерді үш жиынтықтан кем емес арнайы киіммен және бас киіммен қамтамасыз ету;

-технологиялық, тоңазытқыш, желдеткіш және басқа жабдықтардың тиісті деңгейде жұмыс істеуі қамтамасыз  ету және жұмыстың басталуы алдында жыл сайын тексеріс жүргізу;

- өндірістік құралдардың, ыдыстың, жуатын және залалсыздандыратын құралдардың (ҚР қолдануға рұқсат етілген) және материалдық – техникалқ жарақтандырудың басқа да заттарының жеткілікті мөлшерінің болуы;

- жүргізілген жұмыстар туралы актінің болуымен дезинфекция, дезинсекция және дератизация бойынша іс – шараларды жүргізу;

- алғашқы  медициналық көмек көрсету үшін аптечкалардың болуы және оларды уақытында толтырып отыру;

- семинарлар, әңгімелесулер, лекциялар  өткізу жолымен  персоналмен санитарлық- ағартушылық жұмыс ұйымдастыру;

- өрт сөндіру   құралдарының болуы. Ыстық тамақ қызметтері  бойынша бірінші ретте жатқан әлеуетті өнім жеткізушілер кепіл хат ұсынуға құқығы бар;

- азық блогына келіп түсетін азық – түліктер шикізаты мен азық – түлік өнімдеріне қойылатын гигиеналық  талаптарға сәйкес келуі тиіс және шығарылған  күні, өнімнің сақталу мерзімі  мен жағдайларын көрсете отырып шығарылғаны, сапасы мен қауіпсіздігін куәландыратын құжаттар болуы тиіс.

Ілеспе құжатты өнімді қолданып болғанша  сақталуы міндетті.

қызметті көрсету барысында  қолданылатын өнімдердің сапасына сертификаттар болуы тиіс;

дайын тамақты сынама алынғаннан кейін ғана тарату жүзеге асырылады;

тағамдарға баға беру бракераждық комиссия органалептикалық көрсеткіштер бойынша (сынама тамақ дайындалған ыдыстан тікелей алынады) жүргізіледі: медициналық қызметкер, тамақ блогының қызметкері және  білім беру мекемесі әкімшілігінің өкілі. Бракераж нәтижесі осы санитарлық ережелердің 12 қосымшасына  сәйкес «дайын кулинарлық өнімдерді бракераждау журналына» тіркеледі. Тағамды дайындау технологиясы бұзылған кезде, сондай – ақ дайын болмаған жағдайларда, анықталған кулинарлық кемшіліктер жойылғанға дейін тағам жіберуге босатылмайды.

күн сайын жұмыс басталудың алдында медициналық қызметкер білім беру мекемесінің  қоғамдық тамақтануды ұйымдастыратын қызметкерлердің қол терісінде және дененің ашық жерлерінде ірің ауруларының, сондай – ақ ангина, жоғарғы тыныс алу мүшелерінің катаралды көріністерінің болмауын тексереді.

сақтаудың  ерекше жағдайларын талап ететін  тез бұзылатын азық өнімдерінің сақталу жағдайлары мен сақтау мерзімдерін бақылау мақсатында осы санитарлық ережелердің 11 қосымшасына сәйкес термометрлерді пайдаланумен (сыныптан басқалары) тоңазытқыш жабдықтарында сақтаудың температуралық режимін бақылауды жүргізеді;

технологиялық үдерістің сақталуын бақылау мақсатында дайындалған тағамдардың әрбір партиясынан туәліктік сынама алынады. Тәуліктік сынаманы алуды осы санитарлық ережелердің 8 тармағындағы сынамаларды алу бойынша ұсыныстарға сәйкес азық блогының (аспаз)  қызметкері жүзеге асырады. Тәуліктік сынамалардың дұры алынуына және сақталу жағдайларына бақылауды медициналық қызметкер жүзеге асырады.

өндірістік ортаның заттары болып табылатын жабдық, мүлік, ыдыс, тара қоғамдық тамақтандыру ұйымдарына қойылатын санитарлық – эпидемиологиялық талаптарға сәйкес келуі тиіс және белгіленген тәртіпте азық өнімдерімен байланыста болу үшін рұқсат етілген материалдардан  орындалуы тиіс;

қандай да бір технологиялық жабдық істен шыққан кезде ас мәзіріне өзгеріс енгізу керек және дайын тағамдарды өндіру  осы санитарлық ережелердің талаптарының  сақталуын қамтамасыз ету керек;

осы санитарлық ережелердің талаптарына сәйкес жуу және залалсыздандыру ережелерін сақтау мақсатында бір отыратын орынға үш жиынтықтан кем емес есебі бойынша жеткілікті мөлшерде асхана ыдыстарымен және құралдарымен, сондай – ақ тарату желісінің маңында оны сақтау үшін шкафтармен қамтамасыз ету туралы  міндеттеме хат;

азық өнімдерін дайындау, тарату кездірінде өмір қауіпсіздік талаптарына жауап беретін фарфор, фаянс және шыны ыдыстар қолданылуы тиіс. Асхана ыдыстары дайын тағамдарды  дайындау және сақтауға арналған ыдыс тот баспайтын болаттан немесе гигиеналық қасиеттері бойынша  ұқсас материалдардан жасалуы тиіс;

формасын өзгерткен, шеттері сынған, сызат  түскен, эмалі бұзылған асхана және асүйлік  ыдысты, алюминийден жасалған тақтайларды; сызат түскен және механикалық зақымданған тақтайшалар мен ұсақ ағаш құралдарын пайдалануға тыйым салынады;

оқушылардың тамақтану кестесін сақтау;

кассалық аппараттардың болуы;

азық өнімдерін және азық – түлік шикізатын жеткізу Тұтынушылардың  құқықтарын қорғау басқармасы беретін қорытындысы бар мамандандырылған машиналарда жүргізілкі тиіс. Жүргізуші мен экспедитордың  жеке медициналық кітапшалары болуы тиіс.

Оқушылардың тамақтануында тыйым салынған тағамдарды, сондай – ақ газдалған және алкогольсіз энергетикалық сусындарды, чипсыларды, сухарилерді және құрамында генномодификациялық ингридиенттер бар тамақ өнімдерін болдырмау туралы міндеттемені орындау;

Тамақтану кестесі 1 ауысым оқушыларына (уақытты және өзгерісті көрсету) 2 ауысым оқушыларына (уақытты және өзгерісті көрсету) колледж директоры А.Н.Нұғманмен бекітілген.

Колледжге тағамдар дайындалатын жерге жыл соңында және қажеттілікке байланысты жөндеу жұмыстарын жүргізуге міндетті.

 

28.12.2015 г.


             Директордың уақытша қызметін атқарушы

 

КМҚК «АҚжХК»_______________________ Жамангозов К.А

М.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі

үлгілік конкурстық құжаттамаға

3-қосымша

                                       Конкурсқа қатысуға өтінім

(заңды тұлғалар үшін)

Кімге  Алматы қаласы Білім басқармасы КМҚК«Алматы құрылыс және халықтық кәсіпшілік колледжі»  
 (конкурсты ұйымдастырушының атауы)

Кімнен ______________________________________________________
                (әлеуетті өнім берушінің толық атауы)

1. Конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтер:

Әлеуетті өнім берушінің заңды, почта мекенжайы және байланыс телефондары

 

Заңды тұлғаның банктік деректемелері (БСН, БСК), сондай-ақ заңды тұлғаға қызмет көрсететін банктің немесе оның филиалының толық атауы мен мекенжайы

 

Заңды тұлғаның бірінші басшысының Т.А.Ә.

 

2._____________________________________________________________

                                                              (заңды тұлғаның толық атауы)          

Осы  өтінімме

_______________________________________________________

(конкурстың толық атауы)

конкурсқа әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес Алматы қаласы Білім басқармасы КМҚК «Алматы құрылыс және халықтық кәсіпшілік колледжі»   

(қажетін көрсету керек)

қызмет көрсетуді жүзеге асыруға келісім береді.

3.____________________________________________________________

                                                                (заңды тұлғаның толық атауы)

осы өтініммен заңнамада көзделген бұзушылықтардың жоқтығын растайды.

4.____________________________________________________________

(заңды тұлғаның толық атауы)

конкурстық құжаттамамен танысқанын және конкурсты ұйымдастырушыға және конкурстық комиссияға өзінің құқықтық қабілеті, біліктілігі, сапалық және ________________________________________көрсетілетін қызметтердің

(қажетін көрсету керек)

өзге де сипаттамалары туралы дұрыс емес мәліметтерді бергені үшін жауапкершілігі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де шектеулерді сақтауы туралы хабардар етілгендігін растайды. Алматы қаласы Білім басқармасы КМҚК «Алматы құрылыс және халықтық кәсіпшілік колледжі»

 

(заңды тұлғаның толық атауы)

осы конкурсқа қатысуға өтінімде және оған қоса берілетін құжаттарда мұндай дұрыс емес мәліметтерді бергені үшін өзіне толық жауапкершілікті қабылдайды.

5. Осы конкурстық өтінім 30 күн ішінде қолданылады.

6. _____________________________________________________________

 (заңды тұлғаның толық атауы)

жеңімпаз деп танылған жағдайда, біз шарттың орындалуын қамтамасыз етуді шарттың жалпы сомасының үш пайызын құрайтын сомада енгізуге міндеттенеміз.

7. Конкурсқа қатысуға өтінім біздің арамыздағы міндетті шарттың рөлін атқарады.

 

Күні

 

Басшының қолы  _____________________ М.О.

                 (Т.А.Ә., лауазымын көрсету)

 

 

 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі

үлгілік конкурстық құжаттамаға

4-қосымша

 

                                         Конкурсқа қатысуға өтінім

(жеке тұлға үшін)

  Кімге  Алматы  қаласы Білім басқармасы КМҚК«Алматы құрылыс және халықтық кәсіпшілік колледжі»  
                           (конкурсты ұйымдастырушының атауы) 

Кімнен ______________________________________________________
                            (әлеуетті өнім берушінің толық атауы)

1. Конкурсқа қатысуға үміткер жеке тұлға (әлеуетті өнім беруші) туралы мәліметтер:

Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім 
берушінің жеке басын куәландыратын 
құжатқа сәйкес Т.А.Ә.

 

Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім 
берушінің жеке басын куәландыратын 
құжаттың деректері (№, кім берген)

 

Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім 
берушінің тіркелген мекенжайы

 

Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім 
берушінің нақты тұрғылықты 
мекенжайы

 

Тіркеу туралы куәліктің, патенттің 
не Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес конкурс мәніне 
сәйкес келетін кәсіпкерлік қызметпен 
айналысуға құқық беретін өзге де 
құжаттың нөмірі

 

Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім берушінің банктік деректемелері (СТН, БСН, ЖСК), сондай-ақ жеке тұлғаға қызмет көрсететін банктің немесе оның филиалының толық атауы мен мекенжайы

 

Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім 
берушінің байланыс телефондары, 
почта мекенжайы мен электрондық 
почта мекенжайы (болған 
жағдайда)

 

2. _____________________________________________________________

(жеке тұлғаның Т.А.Ә. көрсетіледі)

осы өтініммен конкурсқа (конкурстың толық атауын көрсету) әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес қызметтер көрсетуді (қажеттісін көрсету керек) жүзеге асыруға келісім білдіреді.

3. _______________________________________________________

(әлеуетті өнім берушінің атауы)

осы өтініммен заңнамада көзделген бұзушылықтардың жоқтығын растайды.

4. _____________________________________________________________

(әлеуетті өнім берушінің атауы)

конкурстық құжаттамамен танысқанын және конкурсты ұйымдастырушыға өзінің құқығы, біліктілігі, сапалық және өзге де сипаттамалары туралы (қажеттісін көрсету) дұрыс емес мәліметтер бергені үшін жауапкершілігі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де шектеулерді сақтауы туралы хабардар етілгендігін Алматы қаласы Білім Басқармасы КМҚК «Алматы құрылыс және халықтық кәсіпшілік колледжі» растайды.

______________________________________________________________

(әлеуетті өнім берушінің атауы)

осы конкурсқа қатысуға өтінімде және оған қоса берілетін құжаттарды мұндай дұрыс емес мәліметтер бергені үшін өзіне толық жауапкершілікті қабылдайды. 

5. Осы конкурстық өтінім 30 күн ішінде қолданылады.

6._____________________________________________________________

(әлеуетті өнім берушінің атауы)

конкурстың жеңімпазы деп танылған жағдайда, біз шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді шарттың жалпы сомасының үш пайызын құрайтын сомада енгізуді міндеттенеміз (егер де конкурстық құжаттамада шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу көзделген болса көрсетіледі).

7. Конкурсқа қатысуға өтінім біздің арамыздағы міндетті шарттың рөлін атқарады.

 

Күні

 

Басшының қолы  _____________________ М.О.

                          (Т.А.Ә., лауазымын көрсету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі

үлгілік конкурстық құжаттамаға

5-қосымша

 

 

Қызметкерлердің біліктілігі туралы

мәліметтер 

(әлеуетті өнім беруші толтырады)

 

 

Әлеуетті өнім берушінің атауы_________________________________

_________________________________________________________________

 Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызметті көрсету үшін ___________________________

                                             (әлеуетті өнім берушінің атауын көрсету)

Әлеуетті өнім берушіде қажетті штат қызметкерлері бар.

Қызметкерлердің жалпы саны ____ құрайды, оның ішінде растайтын құжаттарының көшірмелері қоса берілген  ____аспазшы, ____ технолог,   ____ диетолог құрайды:

Қызметкердің Т.А.Ә.

Білімі және мамандығы

Мамандығы бойынша еңбек өтілі

Біліктілікті арттыру курстары туралы мәліметтер

Жұмыс істеуге рұқсат берілгендігі туралы мәліметтер (рұқсат беру туралы белгісі бар медициналық кітапшалардың көшірмелері)

 

 

 

 

 

Барлығы

 

 

 

 

Растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, _________________________________соңғы бес жыл ішіндеконкурста сатып

(әлеуеттi өнiм берушiнің атауын көрсету)

алынатын көрсетілетін қызметтергеұқсас көрсеткен қызметтердіңкөлемі.

 

Көрсетiлген қызметтердiң атауы

Тапсырыс берушiлердiң атауы

Қызметтерді көрсету орны және жылы

 

 

 

___________________________________________________________

                                                                                                   (әлеуеттi өнiм берушiнің атауы)

рұқсат беру туралы белгісі бар жұмысқа жіберілген автокөлік пен жүргізушіге растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілген, қызмет көрсетуі үшін мамандандырылған автокөлігі (бар болса) бар:

 

Көлік түрi

Көлік маркасы

Жекеменшiк, жалға алынған (кiмнен)

Жүргізушіге рұқсат беру туралы мәліметтер(рұқсат беру белгісі бар медициналық кітапшалардың көшірмелері)

Рұқсат беру  белгісі көрсетілген көліктің санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы

 

 

 

 

 

 

Қаржы ресурстарына (ақша қаражаты: меншікті, кредиттiк және т.б.) қол жеткізу туралы мәліметтер. Төменде санамалау.
___________________________________________________________________

 

Әлеуетті өнім беруші қызмет көрсету үшін ресурстардың бар екені туралы қосымша мәліметтерді көрсетеді.

Бiлiктiлiгi туралы барлық мәлiметтердiң дұрыстығын растаймын.

 

 

Күні

 

Басшының қолы  _____________________ М.О.                                

(Т.А.Ә., лауазымын көрсету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі

үлгілік конкурстық құжаттамаға

6-қосымша

        Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды  тамақтандыруды   ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау          критерийлері

 

Критерийлер

Балдар

1

Конкурстың нысанасы болып табылатын қызмет көрсету нарығындағы тәжірибесі

Әр жылға 1 балдан, бірақ 5 балдан аспайды

2

Экологиялық менеджмент жүйесін қанағаттандыратын тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметке қолданылатын сәйкестік сертификатының бар-жоғы

Жоқ

 

(0 балл)

Бар

 

(1 балл)

3

Тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметке қолданылатын менеджмент сапасы жүйесі сертификатының бар-жоғы

Жоқ

 

(0 балл)

Бар

 

(1 балл)

4

Аспазшылардың біліктілігі (10 балдан аспайды)

Арнайы орта білім

3-разряд

(1 балл)

Арнайы орта білім

4-разряд

(2 балл)

5-разряд және (немесе) жоғарғы білім

(3 балл)

5

Технологтың, диетологтың болуы (4 балдан аспайды)

Жоқ

 

(0 балл)

Бір маман ғана бар

(1 балл)

Бар

 

(2 балл)

6

Өндіріс меңгерушісінің, технолог біліктілігінің бар болуы (1 жылдан аспайды)

Жоқ

(0 балл)

Бар

(1 балл)

7

Шығарылатын өнімнің ассортименттік тізбесінің бар-жоғы

10-нан кем ас атауы

(1 балл)

10-нан 30-ға дейін ас атауы

(2 балл)

30-дан 50-ге дейін ас атауы

(3 балл)

8

Азық-түлікті санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы бар арнайы көлікпен жеткізу шарттары

Көлікжоқ

 

 

(0 балл)

Жалдамалыкөлік

 

(3 балл)

Жеке көлігініңболуы

(5 балл)

 

 9

Жұмысқа жіберу туралы құжаттардың 100% болуы (кемінде 1 балл)

Жоқ

(0 балл)

Бар

(1 балл)

10

Отандық өндірушілерден сатып алынатын азық-түлік өнімдерінің көлемі (2 балл)

50% - ға дейін өнімдер (1 балл)

0% - дан 100% - ға дейін өнімдер (2 балл)

11

Меншікті өндіріс өнімдері, аспаздық өнімдер (жылыжай, наубайхана, бау-бақша шаруашылығы, ферма және т. б.) (кемінде 1 балл)

Жок

(0 балл)

Бар

(1 балл)

12

Технологиялық карталардың болуы, тағамдарды дайындау (1 балл)

Пайдаланылмайды (0 балл)

Пайдаланылады

(1 балл)

13

Персоналдың арнайы киімнің  және дезинфекциялау құралдарының болуы (2 балл)

Талап етілген көлемде

(1 балл)

Етілген көлемін (2 балл)

14

 Меншікті энергия үнемдейтін жабдықтарды пайдалану кезінде ,тағамдарды дайындау, өндірістік құрал-жабдықтар, қамтамасыз ететін тиісті ұсынылатын қызмет көрсету сапасын бақылау (2 балл)

Жоқ

(0 балл)

бөлшектеліп

(1 балл)

толық көлемде бар (2 балл)

15

Аспаздар ұйымдастыру мәселесі бойынша тамақтану сертификатының болуы, біліктілігін арттыру туралы (1 баллдан артық емес)

Жоқ

(0 балл)

Бар

(1 балл)

16

Өндірістік өзін-өзі бақылау жоспарының болуы (1 балл)

Жоқ

(0 балл)

Бар

(1 балл)

 

Ескертпе: 4, 5-тармақтарда әр маманның балы қойылады, 10және 13 тармақтарға балл қою үшін өткен жылғы азық-түлік,арнайы киімдер және дезенфекциялау құралдарын алуға жасалған келісім-шарттың мәні қолданылады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі

үлгілік конкурстық құжаттамаға

7-қосымша

 

Банктік кепілдік

 

Кімге  Алматы қаласы Білім басқармасы КМҚК «Алматы құрылыс және халықтық кәсіпшілік колледжі» 
 Алматы қаласы Білім басқармасы «Алматы құрылыс және халықтық кәсіпшілік колледжі»коммуналдық  мелекеттік қазыналық кәсіпорын  050057,Алматы қаласы, 050057 Алматы қаласы, Тимирязев к-сі,50

ЖСК KZ066010131000176863

БСН 990440001968

БСК HSBKKZKX

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Байланыс телефондары: +7(727) 2743141

 

 

                                            (банктің атауы мен деректемелері) 

Кімге:________________________________________________________ (конкурсты ұйымдастырушының атауы мен деректемелері)

№_________кепілдік міндеттеме 

______________________________    ____ж. «___»__________________ 

  (орналасқан жері) 

Біз бұдан әрі «өнім беруші» деп аталатын_________________________, 

                                                                 (әлеуетті өнім берушінің атауы) 

Алматы қаласы Білім басқармасы КМҚК «Алматы құрылыс және халықтық кәсіпшілік колледж»   ұйымдастырған

(конкурсты ұйымдастырушының атауы) 

Білім беру ұйымдарының білім алушыларын тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметті берушіні таңдау конкурсына қатысатындығынан және ___________________________________________ 
  (көрсетілетін қызметтердің атауы)

қызмет көрсетуге әзір екендігінен хабардармыз.

2015ж. «28» желтоқсан жоғарыда аталған конкурсты өткізу жөніндегі конкурстық құжаттамада әлеуетті өнім берушілердің банктік кепілдік түрінде конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді енгізуі көзделген.

Осыған байланысты біз_______________________осы арқылы өзімізге 
                                                              (банктің атауы)

Сіздің талап етуіңіз бойынша Сіздің ақы төлеуге жазбаша талабыңызды, сондай-ақ өнім беруші:

конкурсқа қатысуға өтінім берудің соңғы мерзімі өткеннен кейін конкурсқа қатысуға өтінімді кері қайтарып алғанын;

конкурс жеңімпазы деп танылған өнім берушінің қызмет көрсету туралы шарт жасасудан жалтарғанын;

қызмет көрсету туралы шарт жасасып, конкурстық құжаттамада белгіленген шартты орындауға қамтамасыз етуді енгізу және (немесе) енгізу мерзімі туралы талаптарды орындамағанын не уақтылы орындамағанын  жазбаша растауды алысымен _______________________________________________________________тең

(сомасы цифрлармен және жазбаша)

соманы Сізге төлеуге қайтарылмайтын міндеттеме аламыз.

Осы кепілдік міндеттеме конкурстық өтінімдер бар конверттерді ашқан күннен бастап күшіне енеді және өнім берушінің конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімі қолданылатынсоңғы мерзімге дейін қолданылады және, егер Сіздің жазбаша талабыңызды біз 19.01.2016ж аяғына дейін алмасақ, осы құжат бізге қайтарылатындығына немесе қайтарылмайтындығына қарамастан, толық және автоматты түрде күшін жояды. Егер конкурстық өтінімнің мерзімі ұзартылған болса, онда бұл кепілдік міндеттеме сондай мерзімге ұзартылады.

Осы кепілдік міндеттемеге байланысты туындайтын барлық құқықтар мен міндеттемелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

 

 

Күні

 

Басшының қолы  _____________________ М.О.

                                    (Т.А.Ә., қызметін көрсету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі

үлгілік конкурстық құжаттамаға

8-қосымша

 

Берешектің жоқтығы туралы

анықтама

 

 

____________________________________________________________________

(банк атауы)

___________ (күнін көрсету) жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi Басқармасының қаулысымен бекiтiлген екiншi деңгейдегi банктердегi және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлiк есеп шоттарының үлгі жоспарына сәйкес аталған Банк қызмет көрсететін
____________________________________________________________________

(заңды (жеке) тұлғаның толық атауы, тел., мекенжайы, көрсетiлciн)

банк алдында анықтама берiлген айдың алдындағы үш айдан көп созылған мерзiмi өткен берешегiнiң жоқ екенін растайды.

 

 

Күні

 

Басшының қолы  _____________________ М.О.

                                    (Т.А.Ә., қызметін көрсету)

 

 

 

Приложение 1
к Правилам выбора поставщиков услуг

 по организации питания

обучающихся в организациях

 среднего образования

 

Конкурсная документация

по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования

Выбор поставщиков услуг по организации питания обучающихся

в КГКП «Алматинский колледж строительства и народных промыслов» Управления образования г.Алматы.

 

Организатор конкурса:

Коммунальное Государственное Казенное Предприятие «Алматинский колледж строительства и народных промыслов  Управления образования г.Алматы

050057 г.Алматы, ул.Тимирязева 50

ИИК KZ066010131000176863, АО «Народный Банк Казахстана»

БИН 990440001968

БИК HSBKKZKX

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

тел.: 8727-(274-31-41)

 

Общие положения

1.Общее количество получателей услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования (далее – услуга) составляет

428 обучающихся, получающих бесплатное питание за счет бюджетных средств, из них:

412  обучающихся с комплексным обедом и 16 обучающихся-сирот с трехразовым питанием.

Сумма, выделяемая на организацию бесплатного питания обучающихся за счет бюджетных средств составляет

538 тг. на каждого обучающего ежедневно,

1345  тг. на каждого обучающего-сироту ежедневно.

на общую сумму 60000000 тг. (шестьдесят  миллионов  тенге 00  тиын) с учетом НДС  .

Услуга организации питания обучающихся  в Коммунальное Государственное Казенное Предприятие «Алматинский колледж строительства и народных промыслов  Управления образования г.Алматы  ул.Тимирязева 50, предусматривает предоставления питания обучающимся во время обучения на период с 01 февраля  2016 года по 31 декабря 2016 года.

Стоимость питания одного обучающегося не превышает стоимости, установленной организатором конкурса.

2.Настоящая конкурсная документация включает в себя:

перечень категорий получателей услуг согласно приложению 1 к настоящей Типовой конкурсной документации;

 техническое задание согласно приложению 2 к настоящей Типовой конкурсной документации;

заявку на участие в конкурсе для физических и юридических лиц согласно приложениям 3, 4  к настоящей Типовой конкурсной документации;

 форму для заполнения сведений о квалификации потенциального поставщика согласно приложению 5 к настоящей Типовой конкурсной документации;

перечень критериев  выбора поставщика услуги согласно  приложению 6 к настоящей конкурсной документации;

Форма справки банка или филиала банка об отсутствии задолженности  согласно приложению 7 к настоящей конкурсной документации.

3.Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вносит с заявкой на участие в конкурсе обеспечение заявки на участие в размере одного процента от  суммы, выделенной для обеспечения бесплатным питанием обучающихся организаций среднего образования за счет бюджетных средств  в форме:

гарантийного денежного взноса денег, размещенного на следующем банковском счете организатора конкурса (Заказчика)   KZKZ066010131000176863

указать полные реквизиты банковского счета организатора конкурса (заказчика)

банковской гарантии согласно приложению 7 к настоящей Типовой конкурсной документации.

 

Извещение потенциальных поставщиков о конкурсе.

 4. Организатор конкурса в течение пяти календарных дней со дня утверждения конкурсной документации, но не менее чем за двадцать календарных дней до окончательной даты предоставления потенциальными поставщиками заявок, информирует потенциальных поставщиков путем размещения на интернет-ресурсе   http://aksinp.kz объявления о конкурсе по форме согласно приложению 2  Правил выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования и в периодическом печатном издании, распространяемым на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

5. Копии конкурсной документации 

- размещаются  на Интернет-ресурсе  http://aksinp.kz

- предоставляются по письму-заявке, написанной в свободной  форме и направленной на электронный адрес: e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- представляются потенциальным поставщикам в бумажном виде по их требованию ежедневно в рабочие дни  до  17 00    18 января  2016 года  включительно по адресу:

 г.Алматы, ул. Тимирязева 50 КГКП «Алматинский колледж строительства и народных промыслов»

6. Секретарь конкурсной комиссии представляет участникам конкурса копии конкурсной документации в бумажном виде под роспись и вносит данные в журнал регистрации лиц, получивших копию конкурсной документации.

7. В журнале регистрации лиц указываются наименование и срок проведения конкурса, фамилия, имя, отчество потенциального поставщика либо представителя юридического лица, номер удостоверения личности, местонахождение и контактные телефоны, время и дата получения копии конкурсной документации.

8. Журнал регистрации лиц прошивается, страницы пронумеровывается, последняя страница скрепляется печатью организатора конкурса.

 

Оформление конкурсной заявки на участие в конкурсе

 

9. Заявка на участие в конкурсе содержит:

1) заявку, составленную на государственном и русском языках, подписанную и заверенную печатью потенциального поставщика согласно приложениям 3, 4 к настоящей Типовой конкурсной документации;

2) перечень документов потенциального поставщика согласно требованиям конкурсной документации, подтверждающие правоспособность и дееспособность:

для ЮРИДИЧЕСКИХ лиц нотариально заверенные документы, подтверждающие правоспособность:

-копия свидетельства или справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица,

-копия устава, утвержденного в установленном законодательством порядке,

для ФИЗИЧЕСКИХ лиц  гражданскую дееспособность:

-документ о регистрации в качестве субъекта предпринимательства,

-копия удостоверения личности;

-доверенность лицу, предоставляющему его интересы на право подачи, подписания заявки на участие в конкурсе и в заседаниях комиссии;

для ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ лиц:

- оригинал справки банка или филиала банка по форме утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года№1301 «Об утверждении Правил осуществлений правил государственных закупок», в котором обслуживается потенциальный поставщик об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, согласно приложению 8 к настоящей Типовой конкурсной документации (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков) за подписью первого руководителя банка (филиала банка) или его заместителя с печатью банка. Справка должна быть получена не позднее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками;

- оригинал  справки  установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям в накопительные пенсионные фонды по форме утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года №622 «Об утверждении Правил ведения лицевых счетов», зарегистрированном в Реестре государственной регистрации нормативно-правовых актов№5446, более чем за три месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан), полученной не позднее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками, за подписью руководителя либо заместителя налогового органа и скрепленного печатью, либо полученной через портал «электронного правительства» e-gov;

- копию свидетельства о постановке на учет по НДС (налог на добавленную стоимость) по форме, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2011 года №1238 «Об утверждении форм документов, предусмотренных Кодексом РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»», при наличии;

- оригинал документа, подтверждающего обеспечение заявки на участие в конкурсе в виде банковской гарантии согласно приложению 7 к настоящей Типовой конкурсной документации или гарантийного денежного взноса, утвержденной ПП РК №1301;

- техническое задание с описанием качественных и количественных характеристик услуг согласно приложению 2 к настоящей Типовой конкурсной документации. В техническом задании в обязательном порядке указывается

- четырехнедельное перспективное меню учащихся с одноразовым питанием и учащихся –сирот с трехразовым питанием, требуемое для обеспечения учащихся качественным, сбалансированным и безопасным питанием;

- сведения о квалификации сотрудников по  форме согласно приложению 5 к настоящей Типовой конкурсной документации.

 

4.Порядок предоставления заявки на участие в конкурсе

 

10. Заявки на участие  и соответствующие документы в конкурсе предоставляются потенциальным поставщиком  организатору конкурса  в прошитом виде с пронумерованными станицами без исправлений и помарок, последняя страница заявки заверяется печатью и   нарочно или с использованием почтовой связи по адресу:

050057 г.Алматы, ул. Тимирязева 50 КГКП «Алматинский колледж строительства и народных промыслов»

Ответственный за прием и регистрацию конкурсной документации: Алимжанов Азат Умиртаевич

 Заявки  принимаются  ежедневно в рабочие дни с 9 00  до 17-00   18 января 2016 года  включительно.

11. Секретарь конкурсной комиссии принимает конверты с заявками и вносит в журнал регистрации заявок сведения о потенциальном поставщике, представившем заявку на участие в конкурсе.

12. В журнале регистрации заявок на участие в конкурсе указываются сведения о сроке проведения, об организаторе конкурса,  потенциальном поставщике,  наименование и почтовый адрес,  ИИН,  удостоверение личности, дата и время регистрации заявки.

В указанный журнал вносятся сведения о потенциальных поставщиках, которым было отказано в регистрации заявки с указанием причины отказа.

Журнал регистрации заявок на участие в конкурсе оформляется по аналогии с журналом регистрации лиц, получивших копии конкурсной документации.

Потенциальный поставщик вносит обеспечение заявки на банковский счет организатора конкурса в виде банковской гарантии или гарантийного денежного взноса в размере одного процента от суммы, выделенной на конкурс, заявки на участие в конкурсе, не имеющие обеспечение, отклоняются конкурсной комиссией.

13. Заявки, представленные после истечения установленного организатором конкурса срока, не подлежат регистрации и возвращаются потенциальным поставщикам.

 

Вскрытие конкурсной комиссией конвертов с конкурсными заявками.

 

14. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводится конкурсной комиссией   19.01.2016 г. в 11 -00 по адресу 050057 г.Алматы, ул. Тимирязева 50 КГКП «Алматинский колледж строительства и народных промыслов» в присутствии членов конкурсной комиссии.

15. Председатель конкурсной комиссии информирует присутствующих о составе конкурсной комиссии, количестве потенциальных поставщиков, представивших в установленный срок заявки на участие в конкурсе.

16. Секретарь комиссии оглашает сведения, внесенные в журнал регистрации лиц, представивших заявку на участие в конкурсе, и вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе потенциальных поставщиков.

17. Вскрытию подлежат конверты с заявками на участие в конкурсе, представленные в сроки, установленные в объявлении организатора конкурса.

18. Протокол вскрытия конвертов оформляется в соответствии с приложением 3 Правил выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования, подписывается и полистно парафируется членами конкурсной комиссии и не позднее трех календарных  дней с момента вскрытия конвертов с заявками потенциальных поставщиков размещается на интернет-ресурсе: http://aksinp.kz или в периодической печатном издании, распространяемым на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

         6. Рассмотрение конкурсных заявок        

 

19. Комиссия в течение трех  рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками рассматривает заявку на предмет полноты и соответствия конкурсной документации для допуска к участию в конкурсе.

20. Потенциальные поставщики, представившие заявки для участия в конкурсе, несоответствующие требованиям конкурсной документации, не допускаются к конкурсу.

21. Конкурсная комиссия определяет потенциальных поставщиков, соответствующих требованиям конкурсной документации, и признает их участниками конкурса. в случае необходимости установления достоверности представленных потенциальным поставщиком документов, комиссия в письменном виде запрашивает необходимую информацию у соответствующих государственных органов и юридических лиц. В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков   требованиям в части  их непричастности в процедуре банкротства комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением банкротства.

22. Заседание оформляется протоколом о допуске к конкурсу, который подписывается и полистно парафируется всеми членами конкурсной комиссии.

23. Комиссия оформляет свое решение протоколом допуска к конкурсу согласно приложению 4 Правил выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования. 

Подписанный протокол допуска к конкурсу не позднее одного рабочего дня со дня заседания комиссии размещается на Интернет-ресурсе: http://aksinp.kz/ или в периодической печатном издании, распространяемым на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

 Для определения победителя конкурса, предлагающего наиболее качественную услугу, организатор конкурса  предусматривает критерии выбора поставщика.

25. Комиссия в течение двух рабочих дней с момента  опубликования протокола допуска к участию в конкурсе рассматривает  и сопоставляет заявки допущенных потенциальных поставщиков для  определения победителя в соответствии с критериями согласно приложению 6 к настоящей Типовой конкурсной документации.

26. Не допускаются действия конкурсной комиссии, связанные с приведением заявки в соответствие с требованиями конкурсной документации.

Под приведением заявки в соответствие понимаются действия конкурсной комиссии, направленные на дополнение заявки недостающими документами, замену документов, исправление ненадлежащим образом оформленных документов.

27. Допускается несоответствие технического задания потенциального поставщика техническому заданию, указанному в конкурсной документации, в случае если предлагается услуга с лучшими характеристиками.

28. Победителем конкурса признается потенциальный поставщик, соответствующий требованиям конкурсной документации и квалификационными требованиями. В случае допуска к конкурсу двух и более потенциальных поставщиков применяются критерии выбора поставщика услуги согласно приложения №6.В этом случае, победителем конкурса признается потенциальный поставщик, набравший наибольшее количество баллов и предложивший наилучшие условия выполнения обязательств по сравнению с другими поставщиками.

В случае если в конкурсе участвовал один потенциальный поставщик, представивший заявку в соответствии с требованиями конкурсной документации и отвечающий требованиям Правил выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования, то он признается победителем конкурса.

29. Председатель, а в случае его отсутствия заместитель председателя конкурсной комиссии, оглашает лицам, присутствующим на заседании конкурсной комиссии, результаты и победителя конкурса.

30. Протокол об итогах конкурса оформляется согласно приложению  5 Правил выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования, подписывается  и полистно парафируется членами конкурсной комиссии.

31. Организатор конкурса в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола об итогах конкурса размещает протокол об итогах конкурса на Интернет-ресурсе: http://aksinp.kz/  и в периодической печатном издании, распространяемым на территории соответствующей административно-территориальной единицы. Организатор конкурса в течении двух рабочих дней после размещения протокола об итогах конкурса на Интернет-ресурсе: http://aksinp.kz/  и в периодической печатном издании, распространяемым на территории соответствующей административно-территориальной единицы, направляет поставщику подписанный договор об оказании услуги.

32. Обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится потенциальным поставщиком в качестве гарантии того, что в случае определения его победителем конкурса заключит договор и внесет обеспечение исполнения договора.

33. Обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится потенциальным поставщиком в размере одного процента от суммы, выделенной на  конкурс.

34. Потенциальный поставщик вносит обеспечение конкурсной заявки в виде банковской гарантии согласно приложению 7 к настоящей Типовой конкурсной документации или гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет организатора конкурса.

35. Срок действия обеспечения заявки – не менее срока действия конкурсной заявки.

36. Заявки на участие в конкурсе, не имеющие обеспечения, отклоняются конкурсной комиссией.

37. Не допускается совершение потенциальным поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части внесенного гарантийного денежного взноса до истечения срока действия его заявки на участие в конкурсе.

38. Обеспечение заявки на участие в конкурсе не возвращается организатором конкурса в случаях, если:

1) потенциальный поставщик, определенный победителем, уклонился от заключения договора;

2) победитель конкурса, заключив договор, не исполнил либо несвоевременно исполнил требования, установленные конкурсной документацией о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора.

 

39. Организатор конкурса возвращает потенциальному поставщику внесенное им обеспечение заявки на участие в конкурсе в течение трех календарных дней со дня наступления одного из следующих случаев:

1) подписания протокола о допуске к участию в конкурсе. Указанный случай не распространяется на потенциальных поставщиков, допущенных к конкурсу;

2) подписания протокола об итогах конкурса. Указанный случай не распространяется на участника конкурса, определенного победителем конкурса;

3) вступления в силу договора и внесения победителем конкурса обеспечения исполнения договора.

_________________________________

 

Приложение 1
 к Типовой конкурсной
 документации по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования

Перечень

категорий получателей услуги

 

Конкурс по  выбору поставщика услуг по организации питания обучающихся

Коммунального Государственного Казенного Предприятия  «Алматинский колледж строительства и народных промыслов» Управления образования г.Алматы

 

Наименование
 организатора конкурса

Общее количество получателей услуги в организации образования

Из них обучающихся, обеспечивающихся бесплатным питанием за счет бюджетных средств

Сроки
оказания
 услуги

Место
оказания
 услуги

 

Сумма,
 выделенная
 для  обеспечения бесплатным питанием обучающихся за счет бюджетных средств,
 тенге

 
 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

Коммунальное Государственное Казенное Предприятие  «Алматинский колледж строительства и народных промыслов» Управления образования г.Алматы

428

обучающихся

412

 обучающихся

16

обучающихся -

сирот

С 1 февраля по 31 декабря 2016года

г.Алматы, ул.

Тимирязева д.50

КГКП

 «Алматинский колледж строительства и народных промыслов»

60000000,00

 

 

28.12.2015г.


              директора КГКП «АКСиНП»                 ____________________ Жамангозов К.А..

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2
к Типовой конкурсной документации по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования

 

Техническое задание

к конкурсной документации по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования

 

       Услуга по организации питания обучающихся 050057 г.Алматы, ул. Тимирязева 50 КГКП «Алматинский колледж строительства и народных промыслов»  «должна быть оказана обучающимся в организации образования по адресу г.Алматы. ул.Тимирязева,50.

Срок  предоставления услуги

С 1 февраля  по 31 декабря 2016 года 

Место предоставления услуги 

050057 г.Алматы, ул. Тимирязева 50 КГКП «Алматинский колледж строительства и народных промыслов»

Количество обучающихся, обеспечивающихся питанием

всего 428 обучающихся,

из них 412 обучающихся  и 16 обучающихся –сирот, получающих питание за счет бюджетных средств.

Основными целями и задачами при организации питания учащихся КГКП Алматинский колледж строительства и народных промыслов является обеспечение учащихся рациональным питанием, соответствующим возрастным физиологическими потребностями в пищевых веществах и энергии. Питание обучающихся  осуществляется в столовой и буфете.

Перспективное меню должно быть составлено потенциальным поставщиком понедельно, в соответствии с требованиями калорийности, сбалансированности,  безопасности с учетом возрастных особенностей учащихся, согласовано с уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие допускается в исключительных случаях, в соответствии с требованиями санитарно-экологического законодательства. .Для отдельных категорий учащихся (по предоставлению справок) организуется отдельное  щадящее  (диетическое) питание

Ежедневное меню должно разрабатываться в соответствии с меню, утвержденным КГКП АКСиНП, с соблюдением рациона, массы и стоимости блюд.

Потенциальный поставщик при оказании услуг должен обеспечить выполнение следующих требований и документально их подтвердить (документы должны содержаться в составе конкурсной заявки  при участии в конкурсе): 

-ассортиментный перечень, выпускаемой продукции, утвержденный органами в сфере санитарно-эпидемиологиского (в оргинале);

-картотеку технологических карт на выпускаемую продукцию;

- осуществлять руководство работой пищеблока и его персонала, а также обеспечивает соблюдение технологии приготовление пищи, закладка продуктов, норм выхода порций, отпуск продуктов и блюд обучающимся и контроль качества доставляемых продуктов, соблюдение правил хранения и реализации;

-обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических и гигиенических правил в пищеблоке, в производственных и складских помещениях;

- создать необходимые условия для соблюдения санитарных норм и правил на всех этапах приготовления и реализации блюд и изделий,  гарантирующих их качество и безопасность для здоровья потребителей;

-потребительские свойства блюд, пищевых продуктов и кулинарных изделий, их органолиптические свойства, технологии и условия изготовления должны соответствовать технических регламентов Таможенного союза в частности безопасности пищевой  продукции для детей;

- в случае, доставки блюд с базовой организации   питания, в столовую (или буфет) КГКП Алматинский колледж строительства и народных промыслов использовать специализированные емкости (термоконтейнеры), обеспечивающие сохранение соответствующей температуры.

- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших профессиональную, гигиеническую подготовку и аттестацию;

- наличие личных медицинских книжек на каждого работника;

-своевременное прохождение предварительных при поступлении и периодических медицинских обследований всеми работниками (представить договор с медицинскими учреждениями); иметь  договор об    страховании работника от несчастного случая .

- ежедневное ведение необходимой документации в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства (бракеражные журналы пищевых продуктов и продовольственного сырья, ,готовой кулинарной продукции ,журнал здоровья, журнал проведения витаминизации блюд, учета температурного режима холодильного оборудования, меню, технологические карты на приготовляемые блюда, приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие качество поступающей пищевой продукции (накладные, сертификаты соответствия, удостоверения качества, документы ветеринарно-санитарной экспертизы) журналы осмотров персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания, книга отзывов и предложений  и другие документы);

- условия труда работников в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, санитарными правилами, гигиеническими нормативами;

- обеспечить работников пищеблока специальными одеждами и головными уборами не менее трёх комплектов на каждого;

- обеспечить исправную работу технологического, холодильного, вентиляционного  и другого оборудования и их ежегодную ревизию перед началом работы;

- наличие достаточного количества производственного инвентаря, посуды, моющих и дезинфицирующих средств (разрешенных к применению в РК) и других предметов материально-технического оснащения;

- проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации с наличием актов о проведении работ;

- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное пополнение;

- организацию санитарно-просветительной работы с персоналом путем проведения семинаров, бесед, лекций;

- наличие средств пожаротушения. Потенциальные  поставщики участвующие впервые по услугам горячего питания вправе представлять письмо-гарантию;

- пищевые продукты, поступающие на пищеблок, должны соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам, и сопровождаться документами, удостоверяющими их происхождение, качество и безопасность, с указанием даты выработки, сроков и условий хранения продукции. Сопроводительный документ необходимо сохранять до конца реализации продукта.

- иметь сертификаты (декларации) качества на основные продукты питания применяемые при оказании услуг;

-обеспечить исправность и своевременную государственную поверку (для средств измерения) имеющегося технологического, холодильного и санитарно-технического оборудования, а также организует доставку продуктов питания, на  спец-автотранспорте типа рефрижератор, имеющем санитарно-эпидемиологическое заключение;

- выдача готовой пищи осуществляется только после снятия проб. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе не менее трех человек: медицинского работника, работника пищеблока и представителя администрации образовательного учреждения по органолептическим показателям (проба снимается непосредственно из емкостей, в которых пища готовится). Результат бракеража регистрируется в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» в соответствии с рекомендуемой формой (форма 2 приложения 12 санитарных правил). Вес порционных блюд должен соответствовать выходу блюда, указанному в меню-раскладке и соответствовать гигиеническим нормативам. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо к выдаче не допускается до устранения выявленных кулинарных недостатков.

- ежедневно перед началом работы медицинским работником проводится осмотр работников организации общественного питания образовательного учреждения на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей.

- с целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся  пищевых продуктов, требующих особых условий хранения, проводить контроль температурных режимов хранения в холодильном оборудовании, с использованием термометров (за исключение ртутных), в соответствии с Приложением 11 санитарных правил. При отсутствии регистрирующего устройства контроля температурного режима во времени информация заносится в «Журнал  учета температурного режима холодильного оборудования», в соответствии с  рекомендуемой формой (форма 5 приложения 10 санитарных правил)

- с целью контроля за соблюдением технологического процесса отбирается суточная проба от каждой партии приготовленных блюд. Отбор суточной  пробы осуществляет работник пищеблока (повар)  в соответствии рекомендациями по отбору проб (приложение 11 санитарных правил). Контроль за правильностью отбора и условиями хранения суточных проб осуществляет медицинский работник колледжа;

- оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющиеся предметами производственного окружения, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, и выполнены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами в установленном порядке;

- все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование должно находиться в исправном состоянии и ежегодно должна проводиться их проверка;

- в случае выхода из строя какого-либо технологического оборудования необходимо внести изменения в меню и обеспечить соблюдение требовании санитарных правил при производстве готовых блюд;

- письмо-обязательство об обеспечении достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее трех комплектов на одно посадочное место, в целях соблюдения правил мытья и дезинфекции в соответствии с требованиями санитарных правил, а также шкафами для ее хранения около раздаточной линии;

- при организации питания используют фарфоровую, фаянсовую и стеклянную посуду (тарелки, блюдца, чашки, бокалы), отвечающую требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Столовые приборы (ложки, вилки, ножи), посуда для приготовления и хранения готовых блюд должны быть изготовлены из нержавеющей стали или аналогичных по гигиеническим свойствам материалов;

- не допускается использование кухонной и столовой посуды деформированной, с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью; столовые приборы из алюминия; разделочные доски из пластмассы и прессованной фанеры; разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь с трещинами и механическими повреждениями;

- соблюдение графика питания учащихся для первой смены (указать время и перемену), для второй смены (указать время и перемену), утвержденному директором колледжа Жамангозов К.А..

-создать условия для реализации буфетной продукции, которая соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям;

-указать режим работы столовой и буфета- реализация готовой продукции и пищевых продуктов;

- наличие кассового аппарата;

- доставка продуктов питания и продовольственного сырья должна осуществляться  в специализированной машине с холодильным оборудованием для скоропортящихся продуктов имеющей заключения, выдаваемые органами Управления защиты прав потребителей. Водитель и экспедитор должен иметь личную медицинскую книжку.

- обязательство о не допущении к реализации запрещенных в питании школьников блюд, а также газированных и безалкогольных энергетических напитков, чипсов, сухариков и продуктов питания, содержащих генномодифицированные   ингредиенты,  а также жевательных резинок;

         - необходимо наличие санитарно – эпидемиологического заключения на объект от органов Управления защиты прав потребителей. Потенциальные поставщики, участвующие впервые в конкурсе по услугам горячего питания вправе представлять письмо – гарантию.

- обязательство о  проведение ежегодных (и по мере необходимости) ремонтных работ в помещениях пищеблока школы.

 

28.12.2015 г.


              директора КГКП «АКСиНП»                 ____________________ Жамангозов К.А..

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3
к Типовой конкурсной  документации по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования

Заявка на участие в конкурсе

(для юридического лица)

 

Кому  «Алматинский колледж строительства и народных промыслов»  

Управления образования г.Алматы

От кого_______________________________________________________            

                                      (полное наименование потенциального поставщика)

1. Сведения о потенциальном поставщике, претендующем на участие в конкурсе

Юридический, почтовый адреса и  контактные телефоны, потенциального поставщика

 

Банковские реквизиты юридического лица (БИН, БИК), а также полное наименование и адрес банка или его филиала, в котором юридическое лицо обслуживается

 

Ф.И.О. первого руководителя  юридического лица

 

2. ____________________________________________________________

(полное наименование юридического лица)

настоящей заявкой выражает желание принять участие в конкурсе  по 

выбору поставщика услуг по организации питания обучающихся КГКП ««Алматинский колледж строительства и народных промыслов»   Управления образования г.Алматы 

в качестве потенциального поставщика и согласен осуществить оказание услуги

по организации питания обучающихся КГКП «Алматинский колледж строительства и народных промыслов»  Управления образования г.Алматы

в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными конкурсной документацией.

3. ____________________________________________________________

(полное наименование юридического лица)

настоящей заявкой подтверждает отсутствие нарушений, предусмотренных законодательством. 

____________________________________________________________

(полное наименование юридического лица)

подтверждает, что он ознакомлен с конкурсной документацией и осведомлен об ответственности за представление организатору конкурса и конкурсной комиссии недостоверных сведений о своей правоспособности, квалификации, качественных и иных характеристиках оказываемой услуги

по организации питания обучающихся КГКП «Алматинский колледж строительства и народных промыслов»  Управления образования г.Алматы,

а также иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

____________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица)

принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в конкурсе и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений.

5. Настоящая конкурсная заявка действует в течение 30 дней.

6. В случае признания ___________________________________________

                                               (наименование юридического лица)

победителем конкурса обязуемся внести обеспечение исполнения договора  на сумму, составляющую три процента от общей суммы договора.

7. Заявка на участие в конкурсе выполняет роль обязательного договора между нами.

Дата
Подпись  руководителя  ________________________        М.П.

            (указать Ф.И.О., должность)

 

 

 

 

 

Приложение 4
к Типовой конкурсной  документации по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования

 

Заявка на участие в конкурсе
 (для физического лица)

 

Кому  КГКП «Алматинский колледж строительства и народных промыслов»   Управления образования г.Алматы

 

От кого_______________________________________________________
          (полное наименование потенциального поставщика)

 

1. Сведения о физическом лице, претендующем на участие в конкурсе (потенциальном поставщике):

Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика, в соответствии с документом, удостоверяющим личность

 

Данные документа удостоверяющего личность физического лица - потенциального поставщика

(№, кем выдан)

 

Адрес прописки физического лица - потенциального  поставщика

 

Номер свидетельства о регистрации, патента либо иного документа дающего право на занятие, соответствующее предмету конкурса, предпринимательской деятельностью в соответствии с законодательством Республики
Казахстан

 

Банковские реквизиты физического лица – потенциального поставщика (ИИН, БИК, ИИК), а также полное наименование и адрес банка или его филиала, в котором обслуживается физическое лицо

 

Контактные телефоны, почтовый адрес и адрес  электронной почты (при его наличии) физического  лица - потенциального поставщика

 

 

2. ____________________________________________________________

(указывается Ф.И.О. физического лица)

настоящей заявкой выражает желание принять участие в конкурсе

по организации питания обучающихся КГКП «Алматинский колледж строительства и народных промыслов» Управления образования г.Алматы

в качестве потенциального поставщика и выражает согласие осуществить оказание услуг   

по организации питания обучающихся КГКП «Алматинский колледж строительства и народных промыслов»  Управления образования г.Алматы

в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными конкурсной документацией.

3. ____________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

настоящей заявкой подтверждает отсутствие нарушений ограничений, предусмотренных законодательством.

4. ____________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

подтверждает, что  ознакомлен с конкурсной документацией и осведомлен об ответственности за представление организатору конкурса  недостоверных сведений о своей правоспособности, квалификации, качественных и иных характеристиках оказываемых услуг

по организации питания обучающихся КГКП «Алматинский колледж строительства и народных промыслов»Управления образования г.Алматы,

а так же иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

____________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в конкурсе и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений.

5. Настоящая конкурсная заявка действует в течение  30 дней.

6. В случае признания___________________________________________

                                       (наименование потенциального поставщика)

победителем конкурса обязуется внести обеспечение исполнения договора на сумму, составляющую три процента от общей суммы договора (указывается, если внесение обеспечения исполнения договора было предусмотрено в конкурсной документации).

7. Заявка на участие в конкурсе выполняет роль обязательного договора между нами.


Дата


Подпись  руководителя  ________________________        М.П.

          (указать Ф.И.О., должность)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5
к Типовой конкурсной  документации по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования

 

Сведения

о квалификации работников

(заполняется потенциальным поставщиком)

      1. Наименование потенциального поставщика _____________________
      _________________________________________________________________

      2.  Для оказания услуги по организации питания обучающихся в организациях среднего образования   у потенциального поставщика

______________________________________________________________

(указать наименование потенциального поставщика)

имеется необходимый штат работников.

Общее количество составляет____ работников,

в том числе ____ повара (ов),

____ технолога (ов),

_____ диетолога (ов)

с приложением копий подтверждающих документов:

Ф.И.О. работника

Образование и специальность

Выполняемая работа

Стаж работы по специальности

Сведения о курсах повышения квалификации

Сведения о допуске к работе (копии медицинских книжек с отметкой о допуске)

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

    3. Объем аналогичных закупаемым на конкурсе услуг, оказанных ____________________________________________________________________

                                               (указать наименование потенциального поставщика)

в течение последних пяти лет с приложением копий, подтверждающих документов.

Наименования
оказанных услуг

Наименования
заказчиков

Место, год
оказания услуг

 

 

 

 

 

 

4. Для оказания услуги у ____________________________________________

                                                   (наименование потенциального поставщика)

имеется специализированный автотранспорт (при наличии), необходимый для предоставления услуги с приложением копии подтверждающих документов на автотранспорт и водителя, допущенного к работе с отметкой о допуске:

Вид
транспорта

Марка транспортного средства

Собственное,
арендованное
(у кого)

Сведения о допуске водителя (копии медицинских книжек с отметкой о допуске)

Санитарно-эпидемиологическое заключение на автотранспорт с отметкой о допуске

 

 

 

 

 

Сведения о доступе к финансовым ресурсам (денежные средства:  собственные, кредитные и т.д.). Перечислить ниже
     ____________________________________________________________________

      6. Потенциальный поставщик указывает дополнительные сведения об имеющихся ресурсах для оказания услуги.

      Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю.

Дата
Подпись  руководителя  ________________________        М.П.

                (указать Ф.И.О., должность)

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  6

к Типовой конкурсной документации по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования

 

Критерии

Выбора поставщика    по организации питания обучающихся

 в КГКП ««Алматинский колледж строительства и народных промыслов»  »

 Управления образования города Алматы

Критерий

Баллы

1.

Опыт работы на рынке
услуги, являющейся предметом конкурса

По 1 баллу за каждый год, но не более 5 баллов

2.

Наличие сертификата соответствия, удовлетворяющего систему   экологического менеджмента применительно к услугам по организации  питания

Отсутствует

 

(0 баллов)

Имеется

 

(1 балла)

3.

Наличие сертификата системы менеджмента качества, применительно к услугам по организации питания

Отсутствует

 

(0 баллов)

Имеется

 

(1 балла)

4.

Квалификация повара (не более 10 баллов)

среднее специальное образование

разряд 3 (1 балл)   

среднее специальное образование

разряд 4

(2 балла)

разряд 5 и (или) высшее образование

(3 балла)

5.

Наличие технолога, диетолога (не более 4 баллов)

Отсутствуют

 

(0 баллов)

 

Имеется только один из специалистов

(1 балл)

Имеются

 

(2 балла)

6.

Наличие заведующего производством, имеющего квалификацию технолога (не более 1 года)

Отсутствуют (0)

Имеется (1 балл)

7.

Наличие ассортиментного перечня выпускаемой продукции

До 10 наименований блюд (1 балл)

От 10 до 30 наименований блюд (2 балла)

От 30 до 50 наименований блюд (3 балла)

8.

Условия доставки продуктов питания автотранспортом, имеющим санитарно-эпидемиологическое   заключение.

Отсутствие транспорта

 

(0 баллов)

Аренда транспорта

(3 балла)

Наличие собственного транспорта

(5 баллов)

9.

Наличие документов о допуске к работе у 100% персонала (не более 1 балла)

Отсутствует у одного из сотрудников (0 баллов)

Имеются   документы у всех сотрудников   (1 балл)

10.

Объем продуктов питания, приобретаемых у отечественных производителей (не более 2 баллов)

До 50% продуктов (1 балл)

От 50% до 100 % продуктов (2 балла)

11.

Наличие собственного производства продуктов питания, кулинарной продукции (теплица, пекарня, садоводческое хозяйство, ферма и др.) (не более 1 балла)

Отсутствует (0 баллов)

Имеется (1 балл)

12.

Наличие технологических карт приготовления блюд (не более 1 балла)

Не используются (0 баллов)

Используются (1 балл)

13.

Наличие специальной одежды для персонала и дезинфицирующих средств (не более 2 баллов)

В требуемом объеме (1 балл)

Сверх требуемого объема (2 балла)

14.

Использование собственного энергосберегающего оборудования при приготовления при приготовлении блюд, производственного инвентаря, обеспечивающего надлежащее качество предоставляемой услуги (не более 2 баллов)

Не имеется   (0 баллов)

Частично (1 балл)

Имеется в полном объеме (2 балла)

15.

Наличие сертификатов о повышении квалификации поваров по вопросу организации питании (не более 1 балла)

Нет (0 баллов)

Имеется (1 балл)

16.

Наличие плана производственного самоконтроля (не более 1 балла)

Нет (0 баллов)

Имеется (1 балл)

Примечание:в пунктах 4, 5 баллы выставляются за каждого специалиста, для выставления баллов по пунктам 10 и 13 используются данные о заключенных договорах на приобретение продуктов, специальной одежды и дезинфицирующих средств, произведенных в предыдущем году.

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7
к Типовой конкурсной  документации по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования

 

Банковская гарантия

 

____________________________________________________________________
  (наименование и реквизиты банка)
      Кому  КГКП «Алматинский колледж строительства и народных промыслов»

Управления образования г.Алматы

 

Коммунальное Государственное Казенное Предприятие «Алматинский колледж строительства и народных промыслов  Управления образования г.Алматы

050057 г.Алматы, ул.Тимирязева 50

ИИК KZ066010131000176863, АО «Народный Банк Казахстана»

БИН 990440001968

БИК HSBKKZKX

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

тел.: 8727-(274-31-41)

 

Гарантийное обязательство №_______

 

      _________________            «___»_________ _____________г.
                (местонахождение)

 

Мы были проинформированы, что________________________________
                                                                                (наименование потенциального поставщика) 

в дальнейшем именуемый «Поставщик»,  принимает участие в конкурсе выбора поставщика услуги по организации питания обучающихся  в организации образования, организованном  

Коммунальным  государственным учреждением «Коммунальное Государственное Казенное Предприятие «Алматинский колледж строительства и народных промыслов  Управления образования г.Алматы

050057 г.Алматы, ул.Тимирязева 50

ИИК KZ066010131000176863, АО «Народный Банк Казахстана»

БИН 990440001968

БИК HSBKKZKX

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

тел.: 8727-(274-31-41)

 

 Управления образования г.Алматы  и готов оказать услугу 

по организации питания обучающихся  КГКП «Коммунальное Государственное Казенное Предприятие «Алматинский колледж строительства и народных промыслов  Управления образования г.Алматы

050057 г.Алматы, ул.Тимирязева 50

ИИК KZ066010131000176863, АО «Народный Банк Казахстана»

БИН 990440001968

БИК HSBKKZKX

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

тел.: 8727-(274-31-41)

 Управления образования г.Алматы

 Конкурсной документацией утвержденной № 01.1-379 от «28 декабря 2015г. по проведению
 вышеназванного конкурса предусмотрено внесение потенциальными
 поставщиками обеспечения конкурсной заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим, мы _________________________ настоящим берем на себя
                                                                            (наименование банка) 

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму,
равную   ___________________________________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что поставщик:

отозвал заявку на участие в конкурсе после истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе;

определенный победителем конкурса, уклонился от заключения договора об оказании услуги;

заключив договор об оказании услуги, не исполнил либо несвоевременно исполнил требования, установленные конкурсной документацией, о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками и действует до окончательного срока действия конкурсной заявки поставщика на участие в конкурсе и истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное требование не будет получено нами к концу   19.01.2016 г.  Если срок действия конкурсной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

 

Дата


Подпись  руководителя  ________________________     М.П

                 (указать Ф.И.О., должность)

 

Приложение 8
к Типовой конкурсной  документации по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования

 

 

Справка

об отсутствии задолженности

 

___________________________________________________________________

(наименование банка)

по состоянию на ______________(указать дату) подтверждает отсутствие просроченной задолженности перед банком, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, __________________________________________________________,

                  (указать полное наименование юридического (физического) лица, тел., адрес)

обслуживающемуся в данном банке.

Дата
Подпись  руководителя  ________________________        М.П.

      (указать Ф.И.О., должность)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top